Původ a význam pojmu tchaj-ťi čchüan

Čínské slovo 太極拳 psané u nás oficiálním fonetickým přepisem tchaj-ťi čchüan (čteno lépe jako t'ai-či č'üan nebo thaj-či čüen), mezinárodně užívaným přepisem do latinky uváděno jako taijiquan, se skládá ze tří znaků.

První znak tchaj 太 (tai) znamená „obrovský“.  Druhý znak ťi 極 (ji) znamená „extrémní“. Společně tyto dva znaky vytváří pojem tchaj-ťi 太極 (taiji), který by se snad dal zhruba přeložit jako „absolutno“, trošku kostrbatěji jako „největší polarita“, poněkud volněji a poetičtěji jako „vesmírný princip“.  Avšak tchaj-ťi je filozofický a kosmologický pojem vycházející z taoizmu, pojem, který vyjadřuje koncept současného stavu vesmíru, tedy způsob fungování světa po rozdělení původního jednotného vesmíru wu-ťi 無極 (wuji) na dvě základní polarity jin a jang 陰陽 (yinyang). Obvykle bývá graficky znázorňován jako kruh esovitě rozdělený na černou a bílou polovinu.

Třetí znak čchüan 拳 (quan), znamená „pěst“, případně „box“. Jedná se o zkráceninu slova čchüan-fa 拳法 (quanfa), což je „pěstní metoda“, volně překládáno jako „způsob čínského boxu“, v přeneseném slova smyslu pak obecně „styl bojového umění“.

Tchaj-ťi čchüan je tedy styl tradičního čínského bojového umění, který využívá principy konceptu tchaj-ťi, což jsou především: kruhovost pohybu, nepřetržitost pohybu, přirozenost pohybu a rovnováha polarit jinu a jangu. A protože pojem tchaj-ťi lze nesnadno přeložit, a protože se jedná o filozofický pojem, měli bychom raději zůstat u označení „styl tchaj-ťi“, než se uchylovat k překladům typu „vesmírný styl“ nebo „superbox“ apod.

Na okraj ještě poznamenejme, že ačkoliv taoistický termín tchaj-ťi je velice starý, přesto název tchaj-ťi čchüan se pro toto umění začal používat teprve až v druhé polovině 19. století. Do té doby se užívaly různé jiné názvy, jako například „styl prvotních nebes“ sien-tchien čchüan, „vnitřní styl“ nej-ťia čchüan, „styl z pohoří wu-tang“ wu-tang čchüan, „třináct forem“ š‘-san š‘, „třicet sedm forem“ san-š‘-čchi š', „dlouhý styl“ čchang čchüan nebo „bavlněný styl“ mien čchüan.

Přepis znaků do latinky

Existuje několik různých způsobů zápisu čínské výslovnosti znaků 太極拳 v naší abecedě. Čínskou vládou ustanovený a mezinárodně platný způsob přepisu je taijiquan. Anglofonní země (a nejen ony) však ještě stále tu a tam používají svůj vlastní způsob přepisu  tai chi chuan. Na území bývalého Československa se dosud používá fonetický přepis tchaj-ťi čchüan, můžeme se však setkat i s lidovými zjednodušeními jako tajči čuan, tai-či čuan apod.

 

Česká asociace taijiquan

Vytvořeno službou Webnode